Til fordjuping

Det var éin ting som irriterte meg etter ein utanlandstur til Hellas for ein del år tilbake: Dei ortodokse kristne gav så mykje merksemd til Jomfru Maria. Korleis kunne dei forsvare det, når det står nesten ingen ting om henne i evangelia?

Heime igjen i dei daglege gjeremål bestemte eg meg for å finne meir ut av dette. Sidan eg hadde vore i eit område for dei ortodokse søkte eg opp ein slags ortodoks wikipedia om temaet. Eg fann eit lengre dokument, omlag 25 A4-sider, som eg lasta ned, skreiv ut og gjorde klar til nærare fordjuping. Ein ledig kveld dukka opp og eg vart sitjande bøygd over artikkelen til langt på natt.

– Hm, tenkte eg etterpå, no forstår eg i alle fall litt meir av korleis dei tenkjer, utan at det skal få nokon følgjer for mitt trusliv.

Dagen etter, etter ei teneste på kyrkjegarden, kom eg gåande ilag med kyrkjetenaren ut til der bilen stod parkert. Hadde framleis på meg kleda for tenesta på kyrkjegarden. Brått kjem ein bil inn på parkeringsplassen. Sjåføren parkerer midt på plassen, stig ut av bilen og seier litt oppskaka: «Når eg no ser presten her, så må eg få fortelje at sist vesle-julaftan, så viste Jomfru Maria seg for meg heime i eit hus på garden min.»

– Hm, kva er dette? Er han i psykisk ubalanse?

Eg prøvde å ta han på alvor. Litt etter litt opna han seg og snakka fortruleg. Etter kvart overbevisste han meg om at han hadde hatt eit særskild møte med Jomfru Maria.

– Hm, kva var dette? Kor mange gongar har nokon fortalt meg om eit møte med Jomfru Maria i løpet av mitt liv? Ikkje ein einaste gong, som eg kan hugse. Kvifor skulle dette hende dagen etter at eg hadde site og studert i fleire timar om Jomfru Maria? Hadde Himmelen også engasjert seg i studiene mine?

Noko var i ferd med å endre seg. Eg måtte tydelegvis vere meir open for andre sine måtar å oppleve og forstå Jomfru Maria på. Kanskje var ikkje mine erfaringar og mi innsikt på så trygg bibelsk grunn som eg hadde trudd?

Til fordjuping, 25 sider frå orthodoxinfo.com:
Veneration of the Virgin Mary

Til fordjuping, 12 youtube-minutt ved Sancte Alphonsus/Kolbe:
Mary in the Bible